Dial In Klassen

I Dial In klassen kjører man mot ett indeks som føreren selv bestemmer. Indekset (kalt Dial In) settes vanligvis noen tusendels sekund raskere enn det beste man har oppnådd. Det gjelder nemlig å kjøre så nærme indekset som mulig, men ikke fortere for da har man tapt. Dette kalles Breakout. Starten foregår med handicap som regnes ut fra forskjellen i indekset mellom de to aktuelle konkurrentene. Indekset (eller Dial In) oppgis i hundrenedels sekund.
Klassen kvalifiserer på reaksjonstid og kjører eliminering etter en sportsman stige.
I Dial in klassen kjøres det med fullt tre. Dette vil si at start treet teller ned gult - gult - gult - grønt. Under kvalifiseringen starter bilene likt, altså uten handicap. Under elimineringen starter man med handicap. Dette vil si at treet begynner å telle ned på den ene siden først. Da gjelder det å konsentrere seg om sin side og ikke starter på motstanderens lys.
I og med at klassen kjører med handikap start behøver ikke den raskeste bilen å vinne. Det pleier alltid å være den beste sjåføren som vinner. Kunsten er å ha god reaksjonstid kombinert med jevn kjøring.
I Street Legal gjelder ett såkalt absolutt indeks som er 7,49 sek. Uansett kan man ikke kjøre fortere enn dette og vinne i elimineringen. Det sier seg selv at man ikke kan sette Dial In lavere heller.