ET Klassen

I ET Klassen er det første mann i mål som vinner. (Såsant man ikke kjører raskere enn 7,49 sek). Starten foregår med såkalt Pro tre som vil si 3 gule samtidig - grønt. Bilene starter uten handicap, altså på likt. For å hevde seg i denne klassen viser erfaringen at man bør ha en bil som klarer 1/8 mile på 8-8,5 sek.
Klassen kvalifiserer på ET (elapsed time) og kjører eliminering etter en pro stige.