Teknisk reglement ”LEGAL@RACING


Gjenngitt med tillatelse fra NBF. Med forbehold om endringer


1. Definisjon
Konkurransen skal foregå på en ¼ mils (402.33 m) eventuelt 1/8 mile* (201,16m) NBF godkjent dragracebane, med full sikkerhet etter dragrace reglementet §607, Generellekrav til dragracebaner.

Det konkurreres med en max. ET på 10.00 (* 6.40) og absolutt breakout 9.99 (* 6.39)

Deltagere skal ha en kombinert DR- engangslisens for bil og fører (2003 kr 200,-) og betalt gjeldene forsikrings premie for skade på tredjemann pr. bil/løp ( 2003 kr 130,-)

Arrangør / arrangørklubb skal være tilsluttet NBF og ha løst Arrangørlisens for Dragrace (2003 kr 3000,-) og betalt gjeldene forsikrings premie for funksjonærer ( 2003 kr. 900,- )
Ved konkurranse under arrangement med betalende publikum skal Royalty oppgjør innsendes senest 5 dager etter stevnet med 10 % av brutto inngangsbeløp ( -5000,- kr. max 100.000 kr.).
Søknads frist løpsdator senest 1 september foregående år, etteranmelding etter frist +50% på arrangøravgift.


2. Klasse inndeling
Klasseinndeling fritt etter arrangørs tilleggregler


3. Bil
Bilen skal være en registrert gatebil, EU-godkjent, og den må ha skilter med gyldige Årsoblater. .


4. Motor
Alle motortyper tillatt i henhold til bilens vognkort.
Turbo, kompressor, trimming og lystgass er tillatt.


5. Drivverk
Mellomaksel sikring er påbudt ved ET under 11.99 sek.
Se generelle § 614 tekniske bestemmelser 2.3.


6. Chassiser
Alle biler med ustabile chassiser som påvirker retnings stabilitet ved start eller under kjøring vill etter ny teknisk kontroll kunne bli nektet deltagelse.
Kun frontrute av originaltype eller farget laminert glass er tillatt. Fargede ruter er tillatt men fremmere sideruter skal være godt gjennomsiktige for kontakt mellom starter og fører. Alle ruter skall være lukket under kjøring.


7. Eksosanlegg
Alle biler skal ha eksosanlegg. Krav etter EU-godkjenning (max. 96 dB/m)


8. Batteri
Originale fester er godtatt når batteriet sitter på opprinnelig plass. Batteri montert på uoriginal plass skal festes med skinne eller ramme festet med min. 2 stk 10 mm bolter. Hovedbryter anbefales. Se generelle § 614 tekniske bestemmelser 8.4.


9. Drivstoff
Alle typer drivstoff er tillatt.
Handelsbensin, diesel, metanol og racefuel (102, 112, 116 okt.).


10. Lystgass
Lystgass er tillatt.
Se generelle § 614 tekniske bestemmelser for lystgass 1.9, 9.5 og 10.4.


11. Dekk
Alle typer dekk skal være dot-merket eller e-merket og hastighets merking etter kjørte hastigheter og veitrafikkloven. Se generelle § 614 tekniske bestemmelser 5.1 og 5.2.


12. Felger
Alle typer felger er tillatt etter veitrafikkloven. Se generelle tekniske bestemmelser 5.2.


13. Rør og slanger
Alle slanger til drivstoff, olje, gass og væsker skal være godt festet og uten lekkasje og lagt vekk fra føreplass.
Se generelle tekniske bestemmelser 1.5.


14. Kjølesystem
Overflodstank for kjølesystem er påbudt. Min. 0,5 liter.


15. Veltebøyle/veltebur
Veltebøyle i alle kabriolet, og krav til arm-straps.
Ingen krav til veltebøyle eller veltebur på biler med uendret original karosseri fra torpedovegg og bakover som kjører saktere enn 11.99 sek.
Biler som kjører mellom 11.99 og 10.00 sek, med uendret original karosseri fra torpedovegg og bakover skal ha veltebøyle etter § 614 4.9.
Biler med endret ( eks. lettet) original karosseri fra torpedovegg og bakover som kjører fortere enn 11.99 sek, eller biler som oppnår høyere topphastighet en 200 km. skal ha veltebur etter § 614 4.10 eller NSR § 304.11 racing /rallybur.


16. Førerstol
Original stol med originale fester er tillatt. Uoriginal stol av FIA godkjent racing type skal festes i henhold til generelle tekniske bestemmelser 6.2. Se for øvrig NSR § 304 pkt. 9.
Biler som kjører under 10.90 sek, eller oppnår høyere topphastighet en 200 km skal ha FIA-godkjent førerstol.


17. Sikkerhetsbelter
Original 3 punkt belte er tillatt for biler som kjører saktere enn 11.99 sek. Biler som kjører mellom 11.99 og 10.00 sek, skal ha 4 punkt belte. Se generelle tekniske bestemmelser 10.7


18. Hjelm, førerutrustning
Hjelm er påbudt og skal bruker uansett. Hjelm skal være i henhold til øvrig NSR § 304.


For fører av biler som bruker lystgass eller kjører fortere enn 10.90 sek, er det påbudt med 3-lags kjøredress og tilhørende førerutrustning.
For fører med ET mellom 12,00 –10,91 tillattes 1 lag kjøredress., det anbefales 3 –lags. For fører med ET saktere en 12,00 tillates langarmet skjorte eller genser og lange benklær i ikke brannfarlig materiale eksempelvis bomull.

Kjøredress og førerutrustning i henhold til generelle tekniske bestemmelser 10.3, 10.4, 10.5 og 10.6 anbefales.


19. Generell Sikkerhet
Det er påbudt at alle biler som stiller til start har brannslukningsapparat ved depotplass.