HVA ER STREET LEGAL?

Dette er lovlig gateracing! Street Legal er dragracing over 1/8 mile for registrerte gatebiler. Les regelverket og meld deg på.


Street legal - lovlig gateracing!
Nye regler for bilsport har åpnet for å kunne kjøre (lovlig) dragracing på offentlig vei. Med politiets og grunneierens tillatelse i orden, kan en stor parkeringsplass eller veistubb fungere for å avvikle et Street Legal arrangement. Nå slipper du altså å «juge» mer om hvor fort bilen din går - du har sjansen til å bevise det!

Her finner du et utdrag av reglementet.

Kostnadene er lave både for arrangørene og for deg som vil kjøre.

Reglene i et nøtteskall
Street Legal er et konkurransereglement for dragracing over 1/8 engelsk mile (201,17 m) som kan arrangeres på avstengte gater, veier eller baner med dekke av asfalt eller betong. Arrangementet er underlagt NBF's regelverk (ISR / NSR), Dragracereglementet og NBF's Street Legal reglement.

Banen:
Minimum bredde på banen for å kunne kjøre er 7 meter. Total lengde må minimum være 500 meter, som inkluderer 200 meter konkurransestrekning, 200 meter bremsestrekning og 100 meter sikkerhetssone. Publikum tillates 15 meter ut til sidene ved start, og i vifteform frem til 75 meter ned på banen, da med minimum avstand til banen på 35 meter.

Bilene:
Street Legal er for gatebiler. Det betyr at bilen skal være registrert og ha gyldig årsoblat. Alle typer personbiler og pick-ups er OK. Det kjøres med godkjent eksosanlegg, og utelukkende på gatedekk. Slicks er ikke tillatt.
Minimum originalt 3-punkts sikkerhetsbelte kreves. I biler som enten ikke har belter, eller er levert med kun 2-punkts magebelte (gjelder de fleste amerikanske biler eldre enn ca. 1973), må det derfor monteres lovlige seler. NB! Originale amerikanske 3-punkts sikkerhetsbelter godkjennes. For convertibles kreves bøyle. NB! Dette gjelder også convertibles som har påmontert hardtop. Godkjent hjelm er påbudt uansett. Racingstol anbefales, selv om det i forhold til regelverket ikke er noe i veien for å kjøre selv om originalsofaen sitter i bilen. Det forlanges ellers at overflodstank for radiatoren er montert. Lystgass er ikke tillatt.
Det kreves at du kjører på vanlig handelsbensin. Handelsbensin er bensin eller diesel som er kjøpt på en bensinstasjon. Siden du ikke kan kjøpe racing bensin, metanol eller nitro på en bensinstasjon er dette ikke tillatt.
Det raskeste du kan kjøre i Street Legal er 7,49 sek på 1/8 mile. Kjører du raskere vil du få en advarsel med beskjed om at dersom du gjentar dette får du ikke kjøre mer. I elimineringen er du automatisk utslått dersom du kjører fortere enn 7,49.
Det arrangeres stevner hvor det kjøres 1/4 mile, og hvor det kan tillates at biler som har bøyle og ellers følger sikkerhetsforskriftene for dragrace kjører fortere enn 7,49, men disse er ikke Street Legal stevner, og de arrangeres på godkjente dragrace baner hvor sikkerheten er tilpasset slik kjøring. De fleste Street Legal stevner kjøres på sperret vei hvor sikkerheten ikke tillater 1/4 mile eller større hastigheter.
Street Legal kan også kjøres på kortere distanse enn 1/8 mile. Ta kontakt med NBF for godkjenning av banelengder.

Skaff deg reglene!
Når konkurranseaspektet nå er kommet på plass, vil arrangementene bli mer attraktive for deg som kjører, og med betalende publikum tilstede kan det ligge økonomi i arrangementet for klubben som tar på seg jobben. Høres dette interessant ut og du ønsker et særtrykk av reglementet for Street Legal dragracing, får du det ved å henvende deg til NBF (tlf. 22 65 00 70), eller til AMCAR (tlf. 72 89 60 00).

Hva koster det å delta?
Tradisjonelt har inngangsbilletten til dragracing vært høy. NBF's relativt lave satser innenfor Street Legal må derfor ses som et ledd i en ønsket rekruttering til sporten gjennom en overkommelig avgift i denne klassen. Du kan enten løse engangslisens for å «sjekke ut» sporten, eller Årslisens til en lav pris for å kunne delta på de Street Legal arrangementer som blir kjørt.

Satsene i 2003 er:
Engangslisens bil og fører: kr. 200,- Årslisens fører: kr. 350,- Årslisens bil: kr. 250,- Eget lisenskurs er ikke påkrevd for å kjøre, men alle nye deltagere må gjennom en briefing før kjøringen. Som medlem i AMCAR (eller annen NBF-tilsluttet klubb) kan du løse årslisens. Uten slik tilslutning kan du løse engangslisens for å kjøre. Sjekk terminlisten for racing for å se om det kjøres Street Legal der du bor. Now, put on that helmet and go racing!