LYNKURS!

Dersom du ikke har kjørt Street Legal eller Dragrace før og har lyst til å prøve bør du lese dette. Nedenfor finner du det nødvendige om Starterens tegn, Start treet, Klassene, Index og handikap etc

 

  1. Starterens tegn og hva man gjør på startplaten.

Starteren bestemmer når du skal kjøre inn på startplaten. Du skal ikke bry deg om andre som vinker eller gir tegn fra det øyeblikket av at du står klar til å begynne burnout/kjøre inntil start. Starteren gir tegn med å heve armene over hodet. Dersom det skal kjøres solodrag vil han heve armen for den banen det skal kjøres i. Kun denne aktuelle bilen skal da kjøre inn på startplaten.

Når det er klart til start vil startene peke på startstreken. Du skal da stage inn. Kjør frem mot start til det første (Prestage) lyset er tent. Fortsett forsiktig til begge (Prestage + Stage) lyser. Når begge bilene er i stage trykker starteren på knappen og starten går.

Dersom du kjører for langt frem vil starteren vinke deg tilbake. Rygg da forsiktig ut av start til begge lampene er slukket. På tegn fra starteren kjører du inn igjen.

Skulle noe oppstå, enten feil på din bil eller annet som gjør at starten avbrytes vil starteren gi tegn til å stoppe motoren. Dette gjør han enten ved å "kutte strupen" eller vinke hendene i kryss over maven. Stopp da motoren umiddelbart.

Når du er vinket inn på startplaten kan du ta en burnout. Denne gjøres for å renske dekkene. Når starteren gir tegn til å stage må du slutte med burnout. Etter at tegn til stage er gitt skal du kun kjøre rolig inn i stage. Ingen krumspring eller burnout skal da foretas.

Dersom du får tegn om å rygge tilbake til fremmating skal dette også foretas rolig. Det er kun etter tegn (burnout tegn) fra starteren at spinning og gassbruk er tillatt bak startstreken.

Nedenfor ser du starteren tegn.

  1. Start treet.

På start treet finner du øverst to hvite pærer som er signal for at bilen er i prestage. Du har da brutt den første fotocellen på startstreken. Nedenfor finnes to hvite lamper til som er signal for at du er i stage. Alle fire (prestage og stage) skal da lyse. Dersom prestagelampen slukker er du kommet for langt frem. Da må du rygge tilbake (ca 1 meter) og kjøre frem på nytt. Dersom du setter bilen i revers og rygger til alle lampene lyser igjen vil starteren vinke deg videre tilbake. Dette for at du må kjøre fremover inn i start ellers kan vi risikere at bilen din står i revers når starten går. Du kan selv tenke deg hva som skjer med de som står bak deg da.

Når starten går begynner de gule lampene å blinke ovenfra og ned. Det er 0,5 sekunder intervall mellom de gule lampene. Når disse har blinket ferdig tennes den grønne lampen og du er startet. Dersom du bryter guard cellen (30 cm foran stage) eller forlater prestage lampen før den grønne lampen er tent vil den røde lampen komme på og indikere tjuvstart. Tjuvstart betyr ikke noe ved kvalifisering, men betyr tap ved eliminering.

  1. Utelukkelse

Utelukkelse betyr at du ikke får være med i konkurransen mer. Utelukkelse avgjøres av stevnets jury. Bland annet fører følgende til utelukkelse.:

I tillegg skal du være klar over at en arrangør kan nekte deg å delta uten å oppgi grunn. Usportslig opptreden eller at du på annen måte har bidratt til å skade sporten utenfor banen kan være en grunn til dette.

  1. Kvalifisering

Under kvalifiseringen konkurrere du om plassering (eventuelt plass) i elimineringen. For biler som kjører i Dial In klassen gjelder det å komme nermest sin egen satte idealtid. For biler i Breakout klassen gjelder det å komme nermest breakout på 7,49 sekunder. Dersom 9 biler konkurrerer om plass i en 8 bilers stige vil 9 plass ikke få kjøre eliminering. De som ikke klarer å kvalifisere seg kan dersom løpsledelsen bestemmer det stille som reserve i første runde under elimineringen. Reserven får da kjøre dersom en av deltagerene ikke klarer å stille til start, men kun etter løpsleders klarsignal.

  1. Eliminering

Under elimineringen kåres vinnere. Dette gjøres ved at første bil over mål er vinner av runden dersom han ikke er utelukket som følge av tjuvstart etc. eller kjører fortere enn indekset. I Brakeout klassen starter bilene på likt. I Dial In klassen startes med handicap.

Handicap utregnes som følger. Bil 1 har index 8,90 sek og Bil 2 har index 9,90 sek. Bil 2 vil da starte 9,90 - 8,90 = 1,00 sek foran Bil 2. Teoretisk skal de da komme likt over mål. Du kan endre index som fastsatt i stevnets tillegsregler.

  1. Tillegsregler.

Til etthvert stevne er der skrevet tillegsregler. I Street legal vil disse blant annet fastsette konkurranseformen. De inneholder også andre forhold og bestemmelser som kommer i tillegg til NBF's reglement. Du bør sette deg inn i tilleggsreglene. Ikke vær redd for å spørre løpsleder eller andre funksjonærer om forhold du er usikker på i tilleggsreglene.

  1. Startnummer og Indextid.

Du må merke startnummer på bilen. Det er viktig at dette plasseres slik at det er leselig for tidtakerene når du kjører inn på startplaten. Dersom du kjører i Dial In klassen må du også skrive index tiden på bilen. Dette bør stå godt klart av startnummer så det ikke blir forvirring. Når du forlater stevnet må du fjerne startnummeret fra bilen.