NY I GAMET?
 

Dersom du ikke har gjort dette før kan det være noe forvirrende når du ankommer ett stevne. Vi har derfor laget denne korte forklaringen på hvordan du skal gå frem:

  1. Påmelding.

Dersom du skal delta på ett Street Legal stevne er det som regel ikke nødvendig å melde seg på på forhånd. Skal du derimot kjøre dragrace må du vanligvis melde deg på innen en gitt frist for å unngå ekstra påmeldingsavgift. Da sender du inn påmeldings skjema som er vedlagt innbydelsene. (Skal du delta på ett av våre stevner og ikke har innbydelse finner du den på våre websider.) Når du skal forhåndspåmelde deg må du også betalen påmeldingsavgiften for at påmeldingen skal være gyldig. Husk at en forhåndspåmelding er bindende og at du må gi skriftlig avbud til arrangøren dersom du er forhindret fra å komme.

Påmelding må sendes pr. brev eller fax. Du kan ikke melde deg på pr. email da påmeldingen må være signert. På Street Legal stevner ordner du påmeldingen i sekretæriatet.

  1. Sektretæriatet.

Når du ankommer stevnet skal du først henvende deg i sekretæriatet. Her får du tildelt skjema for teknisk kontroll, adgangskort, tilleggsregler og startnummer. Sekretæriatet sjekker at du har gyldig førerkort, at du er eier av bilen, at du har vognlisens og førerlisens alternativt selger deg en engangslisens (kun Street Legal).

  1. Teknisk.

Når du har fått nødvendige papirer og er registrert i sekretæriatet går du vider til teknisk. (ta med kjøretøyet) Her blir det sjekket at kjøretøy og personlig utrustning er i henhold til gjeldende regler for den klassen du skal delta i. Dersom du får mangler her må disse rettes. Dersom alt er ok får du ett godkjenningsmerke som skal plasseres i frontruta (bil) eller på lykteglasset (sykkel) slik at dette er synlig forfra.

  1. Kjøringen.

Er du ferdig på teknisk skal du stille deg opp ved kjøretøyet i depot. Den klassen du deltar i har fått anvist plass i depot. Dersom du ikke hvet hvor dette er så spør noen. Det er viktig at du oppholder deg ved kjøretøyet slik at fremmateren får gitt beskjed når det er din tur. Følg henvisningene fra funksjonærene til punkt og prikke og husk at sikkerhetsbestemmelsene er for din skyld, publikums og funksjonærene. Når du blir matet frem til start skal du gjøre det du får beskjed om fra starteren. Det vil si at du venter med burnout til du får tegn, og avslutter denne når du får tegn om å kjøre til start osv. Dette er meget viktig med tanke på sikkerheten til funksjonærer.