Stiger.

Vi har hatt en del spørsmål til stiger og oppsett når vi har vært rundt og kjørt tidtakningen. Her er forklaring på endel av disse.
I en konkurranse kjøres først en kvalifisering. Denne gir deltagerene en plassering i stigen. Det kavlifiseres forskjellig fra stevne til stevne. noen benytter reaksjonstid og noen benytter tiden. Benyttes tiden under ett Street Legal er kvalener den som kjører nermes 7,49 sek uten å kjøre under denne tiden. Benyttes reaksjonstid er det den som kommer nermest 0,500 uten å kjøre under. 0,499 eller lavere gir tjuvstart. (Rødt lys).
I klasser hvor det kjøres på raskeste tid er det vanlig å benytte tiden i kvalifisering og Pro stige.
I klasser hvor det kjøres med handicap er det vanlig å benytte reaksjontiden og Sportsman stige.

I elimineringen benyttes såkalte stiger hvor man kjører parvis mann mot mann eller mann mot kvinde, alt ettersom. Vinneren går videre til neste runde hvor han/hun møter vinneren fra et annet par. Tils slutt står man igjen med en vinner. For å vinne et par må man være først over mål. I de klassene hvor man kjører på breakout må man i tillegg ikke kjøre fortere enn indeks. Tjuvstart fører til rodlykt og tap. Altså først over mål uten å gjøre feil. Dette vil si at det ikke nødvendigvis er raskeste bilen som vinner, men den som først plasserer mållinjen. Dersom begge gjør feil er det den som feiler minst som går videre. Dette gjelder ikke dersom begge førerene gjør noe som fører til utelukkelse. Da får ingen av førerene fortsette i konkurransen. Synes du dette er komplisert anbefaler jeg en kort studie av regelverket (se link på linksidene). Det benyttes 2 typer stiger, Pro stige og Sportsman stige. Forskjellen på disse er hvordan parene settes opp. eks.:

Pro stige

Sportsman stige

1-4

1-3

2-3

2-4


Som vist ovenfor i en 4 bilers stige ser man at kvalener har mer fordel i Pro stigen. Parenes individuelle plassering i stigen blir den samme for begge typer stige. Dvs. at parene alltid kommer på samme plass selv om de har forskjellig sammensetning. Det er visse regler for hvordan dette skal plasseres, men disse stemmer ikke alltid. En regel er at kvalener ikke skal møte kvaltoer før i finalen. Denne regelen gjelder ikke når stigen halter mye. f.eks 9 biler i en 16 biler stige. Dette igjen har med at ved haltende stiger skal 1'eren ha solo i første runde, 2'eren i andre osv. (haltende stige vil si at det er tomme plasser, f.eks 13 biler i en 16 bilers stige.)
Når det gjelder tidtakningen så er stigene som kommer ut fra denne satt opp på forhånd. De er også helt korrekte i forhold til Standard oppsett som benyttes i dragrace verden over.
En ting anlegget ikke kan gjøre er å sette opp stiger og kvallister fra ett system som ikke benyttes i dragrace. f.eks to stiger fra en kvalliste. Når vi tar tiden på stevner hvor arrangøren skal ha slikt opplegg må vi kjøre ut stigene manuelt. Vi gjør alltid arrangøren oppmerksom på at slike opplegg ikke går automatisk, og at det ofte blir tull. Desverre kommer ikke altid denne beskjeden frem til deltagerene, og tidtakninga får skylda for at det blir galt. Vi har kun en ting å anbefale. Kjør standard opplegg slik anlegget vårt er programmert for, så unngår man problemer. PS. får å kvalifisere må man kjøre et godkjent drag. Selv om tjuvstart er tillatt må man ikke tjuvstarte før treet er begynt å telle ned. I tillegg må man passere mål for egen maskin for å få godkjent drag. Anlegget disker de som ikke starter eller passerer mål korrekt, og de kommer da ikke på kvallista.
Har du spørsmål ta kontakt med klubben.