Stiger/Eliminering

Det benyttes to typer stiger. Pro stige og Sportsman stige. Forskjellen på disse er måten parene settes opp på. Det er regler for hvordan disse parene skal plasseres innbyrdes osv., men dette blir for komplisert å forklare her. (Det er nemlig ganske mange regler.) Derimot er sammensetningen av parene for de to stigene forklart.:

Par

PRO

Sportsman

1
2
3
4

1-8
2-7
3-6
4-5

1-5
2-6
3-7
4-8

 

 

 


Som man ser er prostigen mer fordelaktig for de med høy kvalposisjon.


Eksemplet ovenfor viser komplette stiger. I mange tilfeller velger arrangøren å sette opp en stige som er stor nok til at alle får være med i elimineringen. Tradisjonelt i dragrace har det vært en begrensning i antall som settes opp i stigen slik at noen ikke kommer med. Dette gjør kvalifiseringen mer meningsfull da man ellers er garantert plass i stigen. Vi finner det ikke nødvendig å begrense størrelsen på stigene sålenge klassene har mindre enn 32 deltagere.
Når stigene ikke er komplette sier vi at de halter. For eksempel 7 biler i eksemplet ovenfor. Kvalener får da kjøre alene i første runde. (Pro 1-BYE, 2-7,3-6,4-5 / Sportsman 1-BYE,2-5,3-6,4-7) (BYE betyr 'ingen') Jo mer stigene halter jo mer komplisert blir logikken. Systemet er slik at ved 6 biler i samme stige blir andre par helt tomt slik at vinneren av første par får solo i andre runde osv. Dette for å unngå masse kjedelige solokjøringer.

Hvem går videre i en stige

Dette er ikke alltid så selvsagt. Normalt vinner selvfølgelig første mann i mål. Forutsatt at han ikke har tjuvstartet eller kjørt breakout. Andre forhold som gjør at første mann over mål ikke vinner er at han krysser senter eller sidelinjer, sprer deler/veske i veibanen, etc. etc..
Dersom begge gjør feil vinner normalt den som gjør feilen sist.
Vi kaller dette for utelukkelse og ikke diskvalifikasjon.
Grunner til utelukkelse
Følgende brudd på reglementet er noen av grunnene som kan føre til utelukkelse fra konkurransen:
a) Endringer på bilen blir foretatt etter teknisk kontroll
b) Unnlater å følge gjeldende sikkerhetsregler
c) Viser usportslig opptreden
d) Foretar varmekjøring uten fører i bilen
e) Ikke klarer å passere mållinjen for egen maskin
f) Berøring av midt- eller sidemarkeringene med ett eller flere hjul
g) Spredning av væsker, karosseri- eller motordeler på banen
h) Tyvstart
Dersom en bil tyvstarter og den andre krysser en av linjene, vil den som tyvstarter bli kåret som vinner.
Dersom begge tyvstarter vinner den som tyvstarter sist.
Dersom begge kjører breakout vinner den som kjører nærmest index. Dette gjelder derimot ikke dersom begge kjører fortere enn 7,49 i street legal. Da er begge ute.
Dersom en kjører breakout og en ikke kommer seg over mål er den som kjører breakout vinner såsant det ikke kjøres raskere enn 7,49 i SL. NB det er ikke lov å skue bilen over mål, den må gå for egen maskin.
Dersom den ene tyvstarter og den andre kjører breakout vinner den som kjører breakout bare han ikke kjører fortere enn 7,49.
For å gå videre i elimineringen må man ha korrekt start. Man kan som sagt tjuvstarte, men man må stå korrekt i start når treet begynner å telle ned, selv ved solokjøring. Dersom man ikke står korrekt vil tidtakningsanlegget ikke gi noen tid og man blir automatisk diskvalifisert av anlegget. Da er man ute!
I Dial-in eller Index klasser starter man med handicap under elimineringen. Dial-In tiden skal settes godt synlig på sideruten (høyre) før første runde i elimineringen. Denne kan endres til andre runde. Dette vil si at dersom en deltager ser i første elimineringsrunden at Dial-In tiden er feil kan han endre denne til runde 2, men ikke til senere runder.