Street Bike

Vanlige standard sykler som er registrerte eller kan registreres. Trimming av motor er fritt, men det er ikke tillatt med turbo eller lystgass med mindre dette er originalt. Man kjører uten handikap og med en "Break Out" tid på 10.400 sek. Denne tiden skal man komme så nærme som mulig men ikke under.