Tilleggsreglement for

AMCAR Street Legal landsdelscuper 20141. Innbydelse
Det innbys til individuell deltakelse i AMCAR’s landsdelscuper i Street Legal.
- AMCAR Street Legal Nord-Norges Cup
- AMCAR Street Legal Midt Norsk Cup
- AMCAR Street Legal Østlands Cup
- AMCAR Street Legal West Coast Cup


2. Regelverk
Løpene i landsdelscupene arrangeres i henhold til spesialbestemmelser for Street Legal (NBF) og gjeldene 
tilleggsreglement for AMCAR’s landsdelscuper.

3. Deltakere
AMCAR’s Street Legal landsdelscuper er åpent for førere som innehar gyldig førerkort, samt førerlisens i form av engangslisens eller gyldig årslisens. Som fører av Jr. Dragster må du ha fylt 8 år i løpet av konkurranseåret og inneha gyldig DR-J (junior) førerlisens.

4. Kjøretøy
- Fører må i fastspent posisjon kunne betjene bilens tenningsbryter, slik at motoren kan startes/stoppes.
- Eksos skal føres ut bak bakerste aksel, dersom ikke annet er originallevert på den aktuelle bilmodellen/innskrevet i bilens vognkort.
- Bilens lysutstyr skal fungere i henhold til kjøretøyforskriften.
- Største tillatte dekk bredde/høyde: 345 mm/13,5” bredde og 762 mm/30” høyde, dersom ikke større dekkdimensjoner er innskrevet i bilens vognkort.
- Bilen skal være ordinært registrert på Norske skilter.                                                                                 –
- Bilens vognkort, understells nummer, skilter og oblater skal kontrolleres opp i mot hverandre.                     –
- Ingen synlige motordeler over panser/scoop dersom ikke annet er innskrevet i bilens vognkort.

5. Klasser
Det konkurreres i tre klasser pluss en klasse for Jr. Dragster, hvor klassene for J/S, J/M og J/MA er sammenslått 
til en klasse.

Bracket: 7,70 indeks/Handicap-start

Street: 8,70 indeks/Pro-start                                                                                                                

BadBoys: 7,70 indeks/Pro-start
Klassene er åpen for registrerte biler og pickups med gyldig årsoblat. Også ikke amerikanske biler og pickups kan delta.

Jr. Dragster: 12,90/8,90 indeks/handicap-start
Fra det året man fyller 8 år konkurreres det i klassen J/S med 12,90 som laveste indeks. Det året junioren fyller 12 år kan det konkurreres J/M hvor man har satt 8,90 som nedre klasseindeks i Street Legal. 

6. Startmetoder
Starten foregår elektronisk med hjelp av et starttre, som fungerer på følgende måte:
De to øverste rekkene med hvite lamper indikerer bilens startposisjon
To hvite lamper: Pre-stage lamper
To hvite lamper: Stage lamper
De tre gule lampene indikerer startmetoden / nedtelling til start
Gul lampe: Indikerer nedtelling til start
Gul lampe: Indikerer nedtelling til start
Gul lampe: Indikerer nedtelling til start
Den grønne lampen indikerer at du kan starte, mens den røde lampen i bunn indikerer feil start.
Grønn lampe: Start-lampe
Rød lampe: Indikerer tyvstart
Når forhjulet bryter første fotocelle tennes den øverste hvite lampe-rekken med Pre-stage lamper. Bilen rulles deretter sakte frem slik at den neste hvite lampe-rekken med Stage-lampene tennes. Bilen står nå i korrekt startposisjon. Når bilen/bilene står i korrekt startposisjon (og de to øverste hvite lys-rekkene er tente) vil starteren aktivere starttreet, og starten går i henhold til valgt indeks og klassens startmetode.

Handicap start
Klassen for Bracket og Jr. Dragster kjøres med Handicap start. Her setter deltakeren sitt eget dial-in (indeks), på bakgrunn av kvaldragene eller fra tidligere erfaringer. Når to deltakere stiller til start vil den av deltakeren med det høyeste dial-in få startindikering først, hvor tidsdifferansen mellom eget dial-in og motstanderens dial-in vil være lik tidsforskjellen mellom egen/motstanderens startindikering. Det gies anledning til å endre eget dial-in mellom første og andre elimineringsrunde, deretter kan dial-in ikke endres. Man kvalifiseres inn i stigen på bakgrunn av beste oppnådde reaksjonstid i løpets kvalifiseringsrunder, eventuelle drag under klasseindeks vil bli strøket. Reaksjonstiden regnes fra den grønne lampen tennes, og til tidtakningsanlegget registrerer start.
Når det konkurreres med Handicap-start, tennes de tre gule lampene med 0,500 sekunders mellomrom, hvor den grønne start-lampen tennes 0,500 sekunder etter den siste gule.Pro-start
I klassen for Street og Bad Boys starter begge bilene likt og ”førstemann i mål” vinner paret. Dersom vedkommende har tyvstartet eller brutt klasseindekset vil motstanderen bli vinner av heatet. Kjører begge raskere enn fastsatt indeks, blir den som kommer nærmest klassens indeks vinner. Dersom motstanderen tyvstarter eller det er solodrag, gjelder ikke regelen om breakout. Man kvaler inn i stigen på bakgrunn av sitt beste/raskeste gyldige drag i løpets kvalifiseringsrunder. Eventuelle drag under klasseindeks vil bli strøket. Når det konkurreres med Pro-start tennes de tre gule lampene samtidig, 0,500 sekunder før den grønne startlampen tennes (og de gule lampene slukkes).

 7. Klassevalg
Klassevalg gjøres ved påmelding til arrangementet, i henhold til arrangementets tilleggsregler og AMCAR’s 
cupregelverk.
Ved påmelding plikter deltakeren og fremvise gyldig førerkort og vognkort sammen med eventuelt fører- og 
vognlisens samt medlemsbevis i klubb tilsluttet Norsk Bilsport Forbund (NBF). For de av førerne som ikke har
løst årslisens og vognlisens vil det på samtlige arrangement selges Street Legal engangslisens som dekker både bil og fører.

Endring av klasse under stevnet
Hvis man i klassene Street ( 8,70 ) kjører for fort, er det mulig å klasse om under stevnet. Forutsetningen er at de allerede kjørte omgangenes resultater strykes, og at det er mulig med minst en kvalifiseringskjøring i den nye klassen.
Denne omklassingen skjer ikke automatisk, men må avtales med stevnets løpsleder i hvert enkelt tilfelle.

8. Kvalifisering/Eliminering                                                                                                                                        
For samtlige klasser i AMCAR’s landsdelscuper
- To til fem kvalifiseringsrunder (antall kvalrunder bestemmes av arrangøren).
- Tyvstart under kvalifiseringen regnes som godkjent ”drag”.
- Breakout i forhold til klasseindeks vil bli strøket under kvalifiseringen, og betegnes som ikke godkjent ”drag”.
- Ved kjøring raskere enn 7,60 (absolutt breakout) blir føreren umiddelbart nektet videre deltakelse. Under eliminering vil tider under klasseindeks/eget dial-in medføre breakout. Breakout behandles forøvrig i henhold til NBF’s regler.Under kvalifisering kan deltakeren bytte klasse. Forutsetningen er at de allerede kjørte omgangenes resultater 
strykes, og at det er mulig med minst en kvalifiseringskjøring i den nye klassen. Denne omklassingen skjer ikke 
automatisk, men må avtales med stevnets løpsleder i hvert enkelt tilfelle.

9. Tidtaking
Det skal tas tider ned til 7,59. Tider under 7,59 skal ikke offentliggjøres av speaker, på timeslipp eller kvallister.                                                                                                                                                  
                                       
10. Poengtildeling
 En fører regnes som deltaker når all nødvendig dokumentasjon er funnet i orden og bilen er godkjent i teknisk 
kontroll. For dette tildeles 5 poeng. Det må gjennomføres minst et godkjent drag for å kunne tildeles 
kvalifiseringspoeng. For opparbeidelse av cup-poeng må føreren benytte samme startnummer gjennom cupens 
varighet.
Deltakerne må benytte ett og samme startnummer gjennom hele sesongen, uavhengig av hvilken landsdelscup 
man deltar i. Dersom man deltar i forskjellige klasser må deltakeren benytte første tidelte startnummer innenfor 
en og samme klasse, uavhengig av vilken landsdelskup man deltar i.
NB! Det gies ikke anledning til å delta i mer enn en klasse pr stevne.
Det gies poeng for kvalifisering til de 8 beste etter følgende skala:
Kvalifiseringsposisjon 1 = 10 poeng Kvalifiseringsposisjon 5 = 5 poeng
Kvalifiseringsposisjon 2 = 8 poeng Kvalifiseringsposisjon 6 = 4 poeng
Kvalifiseringsposisjon 3 = 7 poeng Kvalifiseringsposisjon 7 = 3 poeng
Kvalifiseringsposisjon 4 = 6 poeng Kvalifiseringsposisjon 8 = 2 poeng
Dersom elimineringen inneholder flere enn 8 biler, gis 1 poeng til øvrige deltakere. Kvalifiseringsposisjon 9 og 
lavere = 1 poeng.
For begge klasser gjelder:
Vinner av elimineringen tildeles 10 poeng pr runde.
Plassering 1-2 biler 3-4 biler 8-bil stige 16-bil stige 32-bil stige
1. runde 10 poeng 10 poeng 10 poeng
2. runde 20 poeng 20 poeng
3. runde 30 poeng
4. runde 10 poeng 20 poeng 30 poeng 40 poeng
5. runde 10 poeng 20 poeng 30 poeng 40 poeng 50 poengVed avbrutt arrangement teller poeng oppnådd under kvalifisering og gjennomførte elimineringsrunder. Dersom 
ingen elimineringsrunder er gjennomført, teller kvalpoeng. Dersom heller ingen kvalifiseringsrunder er blitt 
gjennomført, teller kun poeng etter gjennomført dokumentkontroll og teknisk kontroll. Poengberegning foretas av AMCAR, på bakgrunn av tilsendte løp/klasseresultater fra arrangør.
Ved kjøring raskere enn 7,60 (absolutt breakout) mister føreren alle opparbeidede elimineringspoeng i det 
aktuelle løpet, dette gjelder også selv om man vinner finalerunden.
Ved poenglikhet mellom to eller flere førere, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av antall seiere, andreplasser osv. Er det fortsatt likhet, skal resultatet fra siste tellende landsdelscup runde være avgjørende, evt. nest siste osv..

Resultatservice                                                                                                    
Poengtildeling/resultatservicelegges bekjentgjøres via AMCAR Online. Resultatservicen inneholder rundepoeng 
med tilhørende kvallister og stiger, inklusive sammenlagt plassering innenfor de respektive landsdelscupene.

11. Tellende løp
Oversikt over AMCAR Street Legal landsdelscuper vil bli offentliggjort via AMCAR’s terminlister i god tid før 
arrangementsstart. Samtlige løp i hver landsdelscup er tellende: Man må ha deltatt i minimum to av tre tellende 
løp for å kunne kåres som AMCAR Street Legal landsdelscup vinner og runner up.

12. Premiering
 
Enkeltåstående løp:
Samtlige vinnere og runner-ups i klassene: Jr. Dragster, Bracket, Street og Bad Boys premieres med AMCAR’s 
Street Legal plakett. Arrangøren tilsendes plakettene i forkant av vært arrangement, og skal på vegne av AMCAR 
dele ut plakettene. 
Landsdelscuper:
De to som har oppnådd flest poeng innen hver klasse/landsdels cup premieres av AMCAR, i henhold til punkt 11. 

13. Protester og appeller
Protester leveres løpsleder på vanlig måte for behandling av stevnets jury.
Poengbehandling foretas først når eventuelle protester og appeller er avgjort.
Det kan således ikke nedlegges protest på poengfordelingen.

14. Arrangørteknisk
Teknisk kontroll skal fungere under hele stevnet og forvisse seg om at deltakende biler er iht. regelverket. 
Krav til utvidet brannvern dersom det benyttes Metanol som drivstoff i klassen for Jr. dragster.